Om Høvringen og Rondane

De første til å bosette seg på Høvringen var veidemennene. De kom trolig østfra for ca. 7-8000 år siden, og deres næringsgrunnlag var jakt og fiske. Etter hvert ble det funnet jern i myrene omkring Høvringen og dette ble et viktig byttemiddel for veidemennene. Etter hvert som husdyrhold ble vanligere, ble området brukt som sommerbeite for bøndene nede fra dalen.

Høvringen utviklet seg etter hvert til å bli en av Norges største setergrender, med over 30 setre i drift på det meste. De første turistene tok inn på setrene i 1880 årene, og dette ble begynnelsen på den turistnæringen som i dag preger området.

Høvringen

Navnet Høvringen stammer trolig fra det oldnorske ordet "hyfri", som senere ble til "høvre", en del av hesteselen. Det er rimelig å anta at navnet refererer seg til den store slakke terrenghvelvingen mellom Høvringsåe og Kvannslådalsåe, hvor de fleste setrene ligger. Det storslagne synet man møter ved ankomst til Høvringen har inspirert mange kjente forfattere og kunstnere opp gjenom tidene.

Sigrid Undset beskriver i sin roman om Kristin Lavransdatter hennes første møte med Høvringen og Rondane slik; "Kristin stirret storøyd, aldri hadde hun tenkt seg at verden var så vid og stor. Det var skogloddne fjellvidder under henne over alt; dalen var bare som ett søkk mellom de svære fjell, og sidedalene var enda mindre søkk; der var mange slike, men enda blev der lite av daler og meget av fjell. Alle vegne raget grånuter, gulflammede av lav, opp over skogteppet, og langt ut mot himmelbrynet stod blåfjell med hvite blikker av sne og blandet seg for øyet med de gråblå og hvitblanke sommerskyer."

Blåfjellene som blir beskrevet i sitatet er deler av det som i dag kalles Rondane Nasjonalpark. Den er Norges første nasjonalpark, grunnlagt i 1962 og med ett areal på hele 580 kvadratkilometer. Rondane er ett utpreget høgfjellslandskap med hele 10 topper på over 2000 m.o.h. Her har isen gravd ut dype botner, og breelver har skåret trange juv.

Høvringen

Avslutningsvis er det på sin plass å sitere en av våre store nåtids malere; Jacob Weidemann:

"Jeg liker meg på Høvringen, for det er hjertet av Norge. Det er en frihet som du ikke får noe annet sted, ikke en gang på havet, for du har ikke den utsikten der; en total, suveren frihet. Det er noe tidløst, det er stort. Her er bare himmelen som tak, og lyset er nesten hensynsløst, det skreller av alt. Her oppe skal jeg bare bruke blyant. Jeg skjønner Solberg som malte Rondane om natta. Det er helt naturlig det. Ikke noe overgår fjellet her oppe."

Publisert: 24.05.11 22:56Feil: Vennligst fyll ut alle felter markert med rødt og prøv igjen.Hjemmeside levert av Nettintro. Design av Petas Design.